U Pododsjeku za programe kulture obavljaju se poslovi osiguravanja financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojih je Grad osnivač, priprema i predlaganja programa javnih potreba Grada u kulturi, raspodjele sredstava proračuna Grada odobrenih za programe iz područja muzejske, galerijske, književne, glazbene, scenske, audiovizualne djelatnosti, inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, vizualnih umjetnosti, programe kulture u zajednici, programe mladih, kulturnih manifestacija te zaštite i očuvanja kulturnih dobara, provođenja aktivnosti na projektima i programima u kulturi od interesa za Grad, poslovi vezani uz međunarodnu suradnju, kulturne manifestacije i programe od interesa za Grad, praćenja namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada, izrade strateških dokumenata kulturne politike Grada te brigu o nasljeđu projekta Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020. Odsjek prati rad i poslovanje ustanova u kulturi kojih je Grad osnivač, prati rad i potiče razvoj udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi, daje stručnu pomoć u realizaciji programa i rješavanju problematike korisnika proračuna Grada u kulturi, objedinjuje i razmatra predložene projekte iz institucionalne i vaninstitucionalne kulture te predlaže njihovo prihvaćanje. Odsjek predlaže namjenu i način korištenja objekata namijenjenih djelatnostima u kulturi te nadzire njihovo korištenje.

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Pododsjek za programe kulture

Viša stručna suradnica za inovativne umjetničke i kulturne prakse T. +385 51 209 556 Korzo 16, Rijeka Ančić Iličić Arijana
arijana.ancic-ilicic@rijeka.hr
Savjetnica za međunarodnu suradnju i poslove vezane uz europske projekte T. +385 51 209 540 Korzo 16. Rijeka Batelić Ksenija
ksenija.batelic@rijeka.hr
Tehničar za održavanje i rukovatelj centralnog grijanja i hlađenja T. +385 51 333 000
T. +385 99 3442 075
Korzo 28, Rijeka, Filodrammatica Nuhanović Mirsad
mirsad.nuhanovic@rijeka.hr
Savjetnica za književnu i scensku djelatnost T. +385 51 209 994 Korzo 16, Rijeka Paprika Todorović Gordana
gordana.paprika-todorovic@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 559 Korzo 16, Rijeka Peranić Una
una.peranic@rijeka.hr
Voditeljica Pododsjeka za programe kulture T. +385 51 209 557 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Semion-Tatić Helena
helena.semion-tatic@rijeka.hr
Savjetnica za muzejsku djelatnost, audiovizualnu djelatnost i vizualne umjetnosti T. +385 51 209 213 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Tataj Štok Vanja
vanja.tataj@rijeka.hr
Savjetnica za glazbenu i kazališnu djelatnost T. +385 51 209 593 Korzo 16, 51000 Rijeka Vanja Zelčić
vanja.zelcic@rijeka.hr