Subpages list

Gradsko vijeće Grada Rijeke

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana Grada Rijeke i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Grada Rijeke te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada Rijeke.

Više informacija

Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice se održavaju u pravilu jednom mjesečno. Najava, dnevni red i svi materijali objavljuju se u pravilu 8 dana prije sjednice. Nakon sjednice ovdje su dostupni još i zaključci, zapisnik, izvještaj te video snimka.

Više informacija

Vijećnička pitanja

Pitanja i odgovori na pitanja koja su vijećnici postavili tijekom sjednice ili između dviju sjednica, a na koja je zatražen pisani odgovor ili se gradonačelnik obvezao dostaviti pisani odgovor.

Više informacija

Javnost rada Gradskog vijeća

Sjednicama Vijeća mogu prisustvovati predstavnici medija i građani. Osim toga Sjednice se prenose uživo na gradskom web portalu. Uvid u arhivsku dokumentaciju i građu omogućen je na zahtjev.

Više informacija

Djelokrug i Poslovnik rada

Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo donosi odluke i akte u okviru nadležnosti jedinice lokalne samouprave, i to većinom glasova svojih članova. Njegov je rad propisan Poslovnikom.

Više informacija