Gradsko vijeće ima 37 članova koji dolaze iz različitih stranaka i stranačkih koalicija ovisno o rezultatima lokalnih izbora. Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Councillors

 1. Tihomir Čordašev

  Tihomir Čordašev

  Akcija mladih (AM)

  Predsjednik

 2. Kristjan Staničić

  Kristjan Staničić

  Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

  Potpredsjednik

 3. Oskar Skerbec

  Oskar Skerbec

  Istarski demokratski sabor (IDS)

  Potpredsjednik

 1. dr.sc. Aleksandar Bulog

  dr. sc. Aleksandar Bulog

  Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)

 2. Petra Karanikić

  dr. sc. Petra Karanikić

  Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)

 3. Duško Milovanović

  Duško Milovanović

  Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)

 4. Sandra Krpan

  Sandra Krpan

  Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)

 5. Tamara Martinčić

  Tamara Martinčić

  Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)

 6. Vojko Braut

  Vojko Braut

  Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)

 7. Čedomir Salević

  Čedomir Salević

  Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)

 8. Damir Popov

  Damir Popov

  Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

 9. Dobrica Rončević

  Dobrica Rončević

  Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

 10. Filipa Capan

  Filipa Capan

  Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

 11. Ivona Milinović

  Ivona Milinović

  Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

 12. Josip Ostrogović

  Josip Ostrogović

  Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

 13. Lucian Vukelić

  Lucian Vukelić

  Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

 14. Ana Trošelj

  Ana Trošelj

  Primorsko goranski savez (PGS)

 15. Koraljko Pasarić

  Koraljko Pasarić

  Primorsko goranski savez (PGS)

 16. Tea Mičić Badurina

  Tea Mičić Badurina

  Primorsko goranski savez (PGS)

 17. Andrej Poropat

  Andrej Poropat

  Hrvatska narodna stranka-Liberalni demokrati (HNS)

 18. Juraj Bukša

  Juraj Bukša

  Hrvatska narodna stranka-Liberalni demokrati (HNS)

 19. Morana Jokić

  Morana Jokić

  Hrvatska narodna stranka-Liberalni demokrati (HNS)

 20. Hrvoje Burić

  Hrvoje Burić

  Nezavisni

 21. Josip Kukuljan

  Josip Kukuljan

  Nezavisni

 22. Marinko Koljanin

  Marinko Koljanin

  Nezavisni

 23. Andrej Briščik

  Andrej Briščik

  Akcija mladih (AM)

 24. Tea Opačić

  Tea Opačić

  Akcija mladih (AM)

 25. Ljiljana Cvjetović

  Ljiljana Cvjetović

  Hrvatska stranka umirovljenika (HSU)

 26. Mate Tomljanović

  Mate Tomljanović

  Hrvatska stranka umirovljenika (HSU)

 27. Petra Mandić

  Petra Mandić

  Most nezavisnih lista (MOST)

 28. Zvonimir Peranić

  Zvonimir Peranić

  Most nezavisnih lista (MOST)

 29. Mirjana Jukić

  Mirjana Jukić

  Živi zid

 30. Veljko Balaban

  Veljko Balaban

  Živi zid

 31. Danko Švorinić

  Danko Švorinić

  Lista za Rijeku (RI)

 32. Predrag Miletić

  Predrag Miletić

  Lista za Rijeku (RI)

 33. Mile Opačić

  Mile Opačić

  Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS)

 34. Vedran Sabljak

  Vedran Sabljak

  Hrvatski laburisti – Stranka rada – Laburisti