Subpages list

Građevinske dozvole

Kako ishoditi građevinske dozvole, provesti postupak etažiranja ili legalizacije, te kako prijaviti gradnju bez građevinske dozvole ili protivno dozvoli.

Više informacija

Gradski stanovi

Grad Rijeka socijalno ugroženim građanima daje stanove u najam, ali i gradi stanove koje je moguće kupiti pod pristupačnijim uvjetima od tržnih.

Više informacija

Komunalni red

Komunalni red obuhvaća različite mjere za njegovo provođenje, a nadzire ga komunalno redarstvo. Građani mogu gradskoj upravi prijaviti uočeni komunalni nered.

Više informacija

Podaci o nekretninama

Grad Rijeka vodi bazu podataka u koju se evidentiraju obveznici plaćanja mjesečnih troškova stanova, podaci o vlasnicima i korisnicima nekretnina, te izdaje različite potvrde vezane uz vlasništvo nad nekretninama.

Više informacija

Kućni brojevi

Gradu Rijeci podnose se zahtjevi za određivanje novog kućnog broja te zahtjevi za izdavanje uvjerenja o kućnom broju.

Više informacija

Stanari-suvlasnici zgrada

Otkupom stanova i drugih prostora u stambenim zgradama stanari su postali vlasnici stanova i zajedničkih dijelova zgrade, a s time su preuzeli i obavezu o održavanju zajedničkih dijelova zgrade.

Više informacija

Crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

Vlasnik/korisnik građevine dužan je održavati septičke i sabirne jame na način da su iste u ispravnom stanju i radu. Temeljem Zakona o vodama od 1. siječnja 2014. godine javna odvodnja uključuje i crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama, što znači da uslugu čišćenja septičkih i sabirnih jama na području Rijeke pruža…

Više informacija