Priprema zemljišta, oblici i način raspolaganja zemljištem, cjenici i zone građevinskog zemljišta.

 

Postupci kod pripreme zemljišta, oblici i način raspolaganja zemljištem u vlasništvu Grada određeni su Odlukom o građevinskom zemljištu (SN PGŽ 48/2009), Odlukom o izmjenama Odluke o građevinskom zemljištu (SN 14/2013, SN 4/14) i Cjenikom građevinskog zemljišta (Službene novine Grada Rijeke 1/23).

Postupak javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta licitacijom određen je Odlukom o uvjetima i postupku javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta usmenim nadmetanjem (licitacijom) (SN 48/2009), dok je cijena zemljišta definirana Cjenikom građevinskog zemljišta (Službene novine Grada Rijeke 1/23), prema Zonama građevinskog zemljišta (PDF, 1.313 KB) i prema namjeni.