Detaljni plan uređenja područja “Centar Podvežica”

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 17/99