Detaljni plan uređenja dijela radne zone Škurinje

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 1/00