DPU dijela stambenog područja Rastočine

GRAFIČKI DIO

1. Korištenje i namjena površina M 1:1000

2. Prometna, elektronička telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.1. Prometna, elektronička telekomunikacijska i komunalnainfrastrukturna mreža – Prometna infrastrukturna mreža M 1:1000
2.2. Prometna, elektronička telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža – Pošta i elektroničke telekomunikacije M 1:1000
2.3. Prometna, elektronička telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža – Elektroopskrba i javna rsvjeta M 1:1000
2.4. Prometna, elektronička telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža – Vodoopskrba M 1:1000
2.5. Prometna, elektronička telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža – Odvodnja M 1:1000
2.6. Prometna, elektronička telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža – Plinovod i toplovod M 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M 1:1000

4. Način i uvjeti gradnje M 1:1000

4.1. Način i uvjeti gradnje – Podzemna etaža -5 /55.2 m n.v./ M 1:1000
4.2. Način i uvjeti gradnje – Podzemna etaža -4 /60.5 m n.v./ M 1:1000
4.3. Način i uvjeti gradnje – Podzemna etaža -3 /64.0 m n.v./ M 1:1000
4.4. Način i uvjeti gradnje – Podzemna etaža -2 /67.5 m n.v./ M 1:1000
4.5. Način i uvjeti gradnje – Podzemna etaža -1 /70.5, 73,4 m n.v./ M 1:1000
4.6. Način i uvjeti gradnje – Prizemlje 0,00 /71.0 – 77.1 m n.v./ M 1:1000
4.7. Način i uvjeti gradnje – Kat +1 /79.5 – 83.0 m n.v./ M 1:1000
4.8. Način i uvjeti gradnje – Karakteristični kat /86.5 – 128.5 m n.v./ M 1:1000

 

Grafički prilog:

1. Postojeće stanje M 1:1000

 

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 21/10

 

ISPRAVAK ODLUKE O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 25/10