U Upravnom odjelu za komunalni sustav i promet obavljaju se upravni i stručni poslovi u svezi obavljanja komunalnih djelatnosti, građenja i održavanja komunalne infrastrukture te održavanja komunalnog reda na području grada.

Kontakt informacije odjela

Maja Malnar
Petak, 26. travanj 2024.

Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama u k.o. Zamet, k.o. Marinići i k.o. Srdoči koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena komunalna prometnica Rujevica – Marinići

Grad Rijeka, Upravni odjel za komunalni sustav i promet, Odsjek za plan razvoj i gradnju infrastrukture i promet objavljuje Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama u k.o. Zamet, k.o. Marinići i k.o. Srdoči koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena komunalna prometnica Rujevica – Marinići o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Više informacija