U ovom se Odsjeku obavljaju poslovi nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te upravljanja prometom, s ciljem učinkovitog rješavanja prometnih problema u gradu te koordinacija i praćenje rada i poslovanja komunalnih i trgovačkih društava u su/vlasništvu Grada iz djelokruga rada Odsjeka.

Grad Rijeka ima jedanaest prometnih redara, i jednog glavnog prometnog redara koji provode nadzor nad prekršajima nepropisnog parkiranja vozila te mogu izdati Obavijest o počinjenom prekršaju, odnosno naplaćivati novčanu kaznu u visini od 30 do 90 eura.

Prometni redari su u organizaciji Policijske akademije iz Zagreba, osposobljeni iz područja sigurnosti cestovnog prometa, taktike i metodike postupanja u nadzoru i upravljanju prometom na cestama, prekršajne odgovornosti, kao i osnova komunikacijske kulture.

Aktivnosti Odsjeka prometnog redarstva prioritetno su usmjerene na sam centar grada sa naglaskom na nadzor nad parkiranim vozilima na mjestima rezerviranim za vozila osoba sa invaliditetom, na mjestima za vozila dostave te na pješačkim prijelazima i autobusnim stajalištima.

Nadzor nad nepropisno parkiranim vozilima u strogom centru grada se od 2019. godine obavlja i putem sustava automatskog video (foto) nadzora. Sustav kamera pokriva pet lokacija: Ulica Fiumara, križanje Ulice Riva i Splitske ulice, križanje Ulice Ivana Zajca, Riva i Riva Boduli, zadnji dio Ulice Ivana Zajca te Adamićevu ulicu i Jadranski trg. Cilj sustava je promijeniti višegodišnje navike nesavjesnih vozača koji parkiraju na način da ometaju kretanje vozila javnog gradskog prijevoza, ulazak u ugibalište, obavljanje dostave te ometaju i sve druge sudionike u prometu i smanjuju protočnost prometa.

Sve primjedbe i prijave Odsjeku za prometno redarstvo građani mogu javiti na besplatni broj telefona 0800 5101 radnim danom u vremenu od 06,30 do 20,00 sati (osim nedjelje) i subotom od 07,00 do 14,00 sati.

Uredovno vrijeme za primanje stranaka vezano uz prometne prekršaje je ponedjeljkom, srijedom i petkom u vremenu od 11:00 do 13:00 sati u prostorijama Odsjeka za prometno redarstvo na adresi Dolac 8.

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Odsjek za prometno redarstvo

Referent – prometni redar T. +385 51 209 287 Dolac 8, Rijeka Žgomba Alan
alan.zgomba@rijeka.hr
Voditelj Odsjeka za prometno redarstvo T. +385 51 209 281 Dolac 8 Drpić Marko
marko.drpic@rijeka.hr
Viši referent - glavni prometni redar T. +385 51 209 287 Dolac 8, Rijeka Greblički Mario
mario.greblicki@rijeka.hr
Viši referent - prometni redar za obradu podataka video nadzora T. +385 51 209 285 Dolac 8, Rijeka Grgić Ivan
ivan.grgic@rijeka.hr
Referentica - prometna redarka Dolac 8, Rijeka Knežević Milica
milic.knezevic@rijeka.hr
Referent - prometni redar T. +385 51 209 289 Dolac 8, Rijeka Kožul Marin
marin.kozul@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za pravne poslove T. +385 51 209 356 Dolac 8, Rijeka Marić Maja
maja.maric@rijeka.hr
Stručni suradnik - glavni prometni redar T. +385 51 209 287 Dolac 8, Rijeka Mršić Jurica
jurica.mrsic@rijeka.hr
Referent - prometni redar Dolac 8, Rijeka Popov Danijel
danijel.popov@rijeka.hr
Referent -prometni redar T. +385 51 209 287 Dolac 8 , Rijeka Radumilo Dean
dean.radumilo@rijeka.hr
Savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 286 F. +385 51 209 295 Dolac 8 Rotar-Dujmović Maja
maja.rotar@rijeka.hr
Referentica-prometna redarka T. +385 51 209 287 Dolac 8 Saršon Radaljac Tajana
tajana.sarson-radaljac@rijeka.hr
Referent - prometni redar T. +385 51 209 287 Dolac 8, Rijeka Todeskini Igor
igor.todeskini@rijeka.hr
Referent - prometni redar Dolac 8, Rijeka Tomljenović Ivan
ivan.tomljenovic@rijeka.hr
Referent - prometni redar T. +385 51 209 287 Dolac 8, Rijeka Vorkapić Igor
igor.vorkapic@rijeka.hr