U Pododsjeku za gospodarenje i naplatu obavljaju se poslovi u svezi utvrđivanja obveza i (prisilne) naplate komunalne naknade, spomeničke rente i naknade za uređenje voda (u ime Hrvatskih voda), poslovi naplate korištenja i privremenog korištenja javnih površina i drugih nekretnina te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada, prekopa i zauzeća površina javne namjene te koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru.

Odgovorne osobe i kontakti:

  • Anita Kosić – Voditeljica Pododsjeka za gospodarenje i naplatu
  • Milka Samaržija Tomičić- pravni poslovi vezani za utvrđivanje obveze komunalne naknade i naknade za uređenje voda te obročna otplata naknade za korištenje javne površine
  • Lorena Parić- pravni poslovi vezani za utvrđivanje obveze spomeničke rente te prisilna naplata i obročna otplata komunalne naknade, naknade za uređenje voda i spomeničke rente
  • Nikolina Munjas, Vanda Badurina, Andrea Kinkela Lukić, Marina Vučetić Barić – utvrđivanje obveze i donošenje rješenja o komunalnoj naknadi i naknadi za uređenje voda
  • Daniela Klaričić, Silvija Sabljak – prisilna naplata komunalne naknade i naknade za uređenje voda, izrada opomena i donošenje rješenja o ovrsi
  • Daniel Dragović, Marin Nikšić, Josip Sakić- provođenje očevida na terenu radi utvrđivanja obveze komunalne naknade, naknade za uređenje voda i spomeničke rente
  • Adriana Vučinović- naplata i izrada izvještaja svih prihoda Pododsjeka, poslovi usklađivanja financijskog stanja-povrati i preknjiženja
  • Branka Zdravič- poslovi naplate naknada za uporabu javnih površina i koncesijskih odobrenja
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Pododsjek za gospodarenje i naplatu

Viša stručna suradnica za utvrđivanje naknada T. +385 51 209 388 Titov trg 3, Rijeka Badurina Vanda
vanda.badurina@rijeka.hr
Referent za očevid u prostorima T. +385 51 209 385 Titov trg 3, Rijeka Dragović Daniel
daniel.dragovic@rijeka.hr
Stručni suradnik za očevid u prostorima T. +385 51 209 403 Titov trg 3, Rijeka Sakić Josip
josip.sakic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za utvrđivanje naknada i informatičku obradu podataka T. +385 51 209 412 Titov trg 3, Rijeka Kinkela Lukić Andrea
andrea.kinkela-lukic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za naplatu naknada T. +385 51 209 410 Titov trg 3, Rijeka Klaričić Daniela
daniela.klaricic@rijeka.hr
Voditeljica Pododsjeka za gospodarenje i naplatu T. +385 51 209 404 Titov trg 3, Rijeka Kosić Anita
anita.kosic@rijeka.hr
Viši referent za očevid u prostorima T. +385 51 209 418 Titov trg 3, Rijeka Nikšić Marin
marin.niksic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za utvrđivanje naknada T. +385 51 209 308 Titov trg 3, Rijeka Munjas Nikolina
nikolina.munjas@rijeka.hr
Savjetnica za spomeničku rentu i druga davanja T. +385 51 209 307 Titov trg 3, Rijeka Parić Lorena
lorena.paric@rijeka.hr
Stručna suradnica za naplatu naknada T. +385 51 209 417 Titov trg 3, Rijeka Sabljak Silvija
silvija.sabljak@rijeka.hr
Savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 411 Titov trg 3, Rijeka Samaržija Tomičić Milka
milka.samarzija-tomicic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za utvrđivanje naknada T. +385 51 209 402 Titov trg 3, Rijeka Vučetić Barić Marina
marina.vucetic-baric@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za prihode T. +385 51 209 416 Titov trg 3, Rijeka Vučinović Adriana
adriana.vucinovic@rijeka.hr
Referentica za prihode T. +385 51 209 409 Titov trg 3, Rijeka Zdravič Branka
branka.zdravic@rijeka.hr