Prostorno i urbanističko planiranje te uređivanje građevinskog zemljišta, izrada prostornih i projektnih studija te projektne dokumentacije za kapitalne i razvojne projekte Grada, poslovi posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) na području Urbane aglomeracije Rijeka i poslovi vezani uz implementaciju ITU mehanizma.

Kontakt informacije odjela

Ljiljana Buljan

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji  i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (“NN” br. 39/19.) omogućena je komunikacija i podnošenje svih priloga u elektroničkom obliku, a zainteresirane osobe i javnost obavještavaju se elektroničkim putem, uspostavom elektroničke oglasne ploče.

Zahtjev za građevinsku dozvolu i ostale akte moguće je predati putem sustava eDozvola.

Poveznice:

Korisne informacije:

Obavijesti

Četvrtak, 25. svibanj 2023.

Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke i Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke i Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke održat će se od 6. lipnja do 5. srpnja 2023. godine. Za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prostorijama Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo na adresi Titov trg broj 3.