U ovom se Odsjeku obavljaju poslovi i funkcije Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja i ostali poslovi vezani za implementaciju mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja kao posebnog oblika ulaganja sredstava iz Europskih fondova koji je vezan isključivo za projekte i programe Urbane aglomeracije Rijeka.

Osobe za kontakt:

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web
Viša savjetnica koordinatorica za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) T. +385 51 209 618 Kružna 8/I, Rijeka Iskra Valentina
valentina.iskra@rijeka.hr
Viša savjetnica za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) T. + 385 51 209 591 Kružna 8/I Mandić Nataša
natasa.mandic@rijeka.hr
Viša savjetnica za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) T. +385 51 209 954 Kružna 8/I, Rijeka Poropat Jasna
jasna.poropat@rijeka.hr
Voditeljica Odsjeka za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) T. +385 51 209 955 Kružna 8/I, Rijeka Ivana Soža Savić
ivana.soza-savic@rijeka.hr
Savjetnica za provedbu za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) T. +385 51 209 952 Kružna 8/I, Rijeka Vukoša Irena
irena.vukosa@rijeka.hr