U Astronomskom centru Rijeka konzultantica Olgica Spevec održala je edukaciju na temu državnih potpora za predstavnike članica Urbane aglomeracije Rijeka, koji će u narednom periodu prijavljivati projekte.

Voditeljica Odsjeka za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja Grada Rijeke Ivana Soža Savić naglasila je kako je tema državnih potpora izuzetno važna tema, budući da će svi prijavitelji projekata za dobivanje sredstava putem ITU-mehanizma susreti s njome. Naime, Urbana aglomeracija Rijeka u nadolazećem razdoblju na raspolaganju će imati 55 milijuna eura EU sredstava, a Strategija uključuje 18 strateških projekata ukupne vrijednosti 70,7 milijuna eura s planiranim ITU sufinanciranjem od 55 milijuna eura.

Edukacija za prijavitelje Urbane aglomeracije Rijeka

Sudionike edukacije pozdravio je gradonačelnik Filipović

Sudionike edukacije pozdravio je gradonačelnik Rijeke, ujedno i predsjednik Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka, koja osim Rijeke, okuplja još 13 gradova i općina, što je za četiri više nego u proteklom financijskom razdoblju. Gradonačelnik je podsjetio kako je pred desetak dana Gradsko vijeće usvojilo Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za period 2021. -2027. Strategijom je planirana realizacija 18 strateških projekata, a njezinim donošenjem ispunjen je prvi preduvjet da bi započela njihova realizacija.

„Projekti planirani od strane općina i gradova značajni su za cjelokupni razvoj Urbane aglomeracije Rijeka. S obzirom na činjenicu da su naši projekti izdašne financijske vrijednosti valja pomno povesti računa o navedenim temama, stoga je ova edukacija, jedan korak bliže ka osiguravanju što kvalitetnije i što uspješnije provedbe projekata Urbane aglomeracije Rijeka“, istaknuo je gradonačelnik Filipović.

Edukacija za prijavitelje Urbane aglomeracije Rijeka

Edukaciju je održala konzultantica Olgica Spevec

Sudionici edukacije upoznali su se s pojmovima državne potpore i poduzetnika kako ih prepoznaje Ugovor o funkcioniranju Europske unije, razlikovanju negospodarske od gospodarske djelatnosti za potrebe primjena pravila o potporama, kao i državnim potporama u svjetlu financiranja iz Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. Također, upoznali su se i s novim pravilima dodjele potpora male vrijednosti te imali priliku naučiti više o državnim potporama na primjerima iz prakse.

Logo Sufinancira Europska unija