U Službi za unutarnju reviziju obavljaju se poslovi u svezi procjene sustava unutarnjih kontrola Grada te davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja.

Kontakt informacije odjela

Skočilić Snježana
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba za unutarnju reviziju

Viša stručna suradnica za informacijsko-dokumentacijsku podršku T. +385 51 209 600 F. +385 51 209 630 Trpimirova 2, Rijeka Dijana Radić Matulja
dijana.radic-matulja@rijeka.hr
Viša unutarnja revizorica T. +385 51 209 597 F. +385 51 209-630 Trpimirova 2, Rijeka Ronjga Anamarija
anamarija.ronjga@rijeka.hr
Pročelnica Službe za unutarnju reviziju T. +385 51 209 219 F. +385 51 209 630 Trpimirova 2, Rijeka Skočilić Snježana
snjezana.skocilic@rijeka.hr