Poslovi vezani za stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za poticanje malog i srednjeg gospodarstva, unapređenje poduzetničke infrastrukture,  i poduzetničkih sposobnosti te promociju poduzetništva, priprema i provedba projekata su/financiranih iz fondova Europske unije te poslovi u svezi ekologije .

Kontakt informacije odjela

Jana Sertić

Obavijesti

Srijeda, 10. travanj 2024.

Lista korisnika donacija po Javnom pozivu za sufinanciranje krovnih fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama na području grada Rijeke

U proceduri dodjele definirano je da će Javni poziv koji je raspisan 11. ožujka 2024. godine, biti otvoren 60 dana ili do iskorištenja sredstava. Dana 5. travnja 2024. godine Javni poziv je trajno zatvoren jer su pristigle prijave dosegle predviđena sredstva. Sredstva za realizaciju mjera iz Javnog poziva osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2024. godinu.