U proceduri dodjele definirano je da će Javni poziv koji je raspisan 11. ožujka 2024. godine, biti otvoren 60 dana ili do iskorištenja sredstava. Dana 5. travnja 2024. godine Javni poziv je trajno zatvoren jer su pristigle prijave dosegle predviđena sredstva. Sredstva za realizaciju mjera iz Javnog poziva osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2024. godinu.

Također, definirano je da zahtjevi moraju ispunjavati sve uvjete iz Javnog poziva, a prema načelu prvenstvenog reda, do iskorištenja sredstava.

Na temelju ocjene dopuštenosti i prijedloga resornog Odjela, gradonačelnik Grada Rijeke donio je 8. travnja 2024. godine Zaključak kojim se odobravaju sredstva Proračuna Grada Rijeke za sufinanciranje troškova sljedećih korisnika:

REDNI BROJ PODNOSITELJ ZAHTJEVA IZNOS DONACIJE (EUR)
1. Milorad Agbaba 5.025,00
2. Robert Trošelj 4.627,25
3. Marijan Valković 3.879,39
4. Ivo Pejković 2.792,50
5. Fatima Gosić 2.865,92
6. Roland Sušanj 5.510,82
7. Manda Filipović 6.021,20
8. Sanja Milardović Lazinica 6.107,50
9. Josip Mačković 6.048,95
10. Danica Tintor 2.497,06
11. Denis Frank 3.859,25