Internet stranicu www.rijeka.hr izrađuje i publicira Grad Rijeka.
O sadržaju i izgledu web stranice brine Služba za odnose s medijima i online komuniciranje.
Sadržaj se svakodnevno osvježuje novostima iz djelatnosti gradske uprave, ustanova i komunalnih društava u vlasništvu grada.

Izdavač: Grad Rijeka
Adresa: Korzo 16, 51000 Rijeka
ISSN 1333-9613

Glavni urednik
Ivica Nikolac
T +385 51 209 551
T +385 98 328 463
E-mail: ivica.nikolac@rijeka.hr

Novinarka:
Smiljana Radović Lagator
T +385 51 209 563
E-mail: smiljana.radoviclagator@rijeka.hr

Savjetnik za tehničku podršku gradskim portalima
Goran Grudić
T +385 51 209 599
T +385 99 2197 973
E-mail: goran.grudic@rijeka.hr

Administrator tehničke podrške gradskim portalima
Dejan Podobnik
T +385 51 209 505
E-mail: dejan.podobnik@rijeka.hr

Prevoditeljica za engleski i talijanski
Zrinka Sabalić
T +385 51 209 207
E-mail: zrinka.sabalic@rijeka.hr

Suradnici (web koordinatori) u Odjelima gradske uprave zaduženi za ažuriranje sadržaja iz nadležnosti pojedinih odjela:
Dobrilović Dario i Kordić Sekulić Maja (Poduzetništvo), Fadljević Dragica, Vesna Širola i Rogić-Mandić Alenka (Samouprava), Bauer Andrej i Mladenović Mladen (Urbanizam), Šustić Igor (Gospodarenje imovinom), Golob Lana (Školstvo), Muzica Ksenija i Homolka Maja (Ured Grada), Šimurina Dario, Gnjato Valentina (Komunalni sustav), Martina Vičević (Prostorno uređenje), Kristina Dankić (Zdravstvo), Lores Agotić i Perić Eugenija (Sport i tehnička kultura), Knežević Srđan (Financije), Mandekić Ivan (Zavod za informatičku djelatnost)

Suradnici u mjesnim odborima (tajnici) zaduženi za ažuriranje sadržaja u rubrikama mjesnih odbora:
Đulijana Desanti (Banderovo; Podmurvice), Mersija Vukotić (Drenova),  Marina Stamenković (Orehovica), Goran Milčić (Grbci i Gornji Zamet), Davorka Milanović (Luka i Centar-Sušak), Jasna Rendulić (Draga i Sveti Kuzam), Kristina Dumić Červar (Svilno i Pašac), Nika Pavlinić (Vojak i Grad Trsat), Ivana Prpić (Brašćine-Pulac i Belveder), Snježana Seršić (Mlaka i Potok), Miomira Milovanović (Sveti Nikola i Turnić), Robert Baus (Brajda-Dolac i Školjić), Marijan Srdoč (Bulevard), Sonja Ban Oklobdžija (Gornja Vežica), Branka Komadina (Kantrida), Erika Valić (Kozala), Zoran Miličević (Krimeja), Marjan Matković (Pećine), Lorena Pribanić (Pehlin), Giudita Pilaš (Podvežica), Martina Bogdanić (Srdoči), Dragana Jurčić (Škurinje), Dragica Šibenik (Škurinjska draga), Dražen Kalanj (Zamet)

Voditeljica Službe za odnose s medijima
i online komuniciranje
Lea Stoiljković Medved
T +385 51 209 229
T +385 98 459 284
E-mail: lea@rijeka.hr