Internet stranicu www.rijeka.hr izrađuje i publicira Grad Rijeka.
O sadržaju i izgledu web stranice brine Direkcija za odnose s medijima, online komuniciranje i projekte transparentnosti rada uprave.
Sadržaj se svakodnevno osvježuje novostima iz djelatnosti gradske uprave, ustanova i komunalnih društava u vlasništvu grada.

Izdavač: Grad Rijeka
Adresa: Korzo 16, 51000 Rijeka
ISSN 1333-9613

Glavni urednik
Ivica Nikolac
T +385 51 209 551
T +385 98 328 463
E-mail: ivica.nikolac@rijeka.hr

Novinarka:
Smiljana Radović Lagator
T +385 51 209 563
E-mail: smiljana.radovic-lagator@rijeka.hr

Novinarka i fotografkinja za gradske portale
Bembić Majda
T. +385 51 209 973
E-mail:  majda.bembic@rijeka.hr

Savjetnik za tehničku podršku gradskim portalima
Goran Grudić
T +385 51 209 599
T +385 99 2197 973
E-mail: goran.grudic@rijeka.hr

Prevoditeljica za engleski i talijanski
Zrinka Sabalić
T +385 51 209 207
E-mail: zrinka.sabalic@rijeka.hr

Suradnici (web koordinatori) u Odjelima gradske uprave zaduženi za ažuriranje sadržaja iz nadležnosti pojedinih odjela:
Dobrilović Dario (Poduzetništvo), Fadljević Dragica, Vesna Širola i Rogić-Mandić Alenka (Samouprava), Bauer Andrej i Mladenović Mladen (Urbanizam), Šustić Igor (Gospodarenje imovinom), Golob Lana (Školstvo), Tatalović Maja, Muzica Ksenija i Pešov Daniela (Ured Grada), Munjas Nikolina (Komunalni sustav), Martina Primorac (Prostorno uređenje), Kristina Dankić (Zdravstvo), Veselinović Marko i Perić Eugenija (Sport i tehnička kultura), Knežević Srđan (Financije), Danila Linić (Zavod za informatičku djelatnost), Vanja Tataj, Andrea Blažević (Kultura)

Suradnici u mjesnim odborima (tajnici) zaduženi za ažuriranje sadržaja u rubrikama mjesnih odbora:
Đulijana Desanti (Banderovo; Podmurvice), Matea Lončar (Drenova), Marina Stamenković (Orehovica), Goran Milčić (Grbci i Gornji Zamet), Miomira Milovanović (Luka i Brajda-Dolac), Jasna Rendulić (Draga i Sveti Kuzam), Kristina Dumić Červar (Svilno i Pašac), Nika Pavlinić (Vojak i Grad Trsat), Ivana Prpić (Brašćine-Pulac i Belveder), Snježana Seršić (Mlaka i Potok), Višnja Mohorovičić  (Sveti Nikola i Turnić), Robert Baus (Školjić – Stari grad i Centar – Sušak), Marijan Srdoč (Bulevard), Sonja Ban Oklobdžija (Gornja Vežica), Branka Komadina (Kantrida), Erika Valić (Kozala), Zoran Miličević (Krimeja), Walter Volk (Pećine), Lorena Pribanić (Pehlin), Giudita Pilaš (Podvežica), Martina Bogdanić (Srdoči), Dragana Jurčić (Škurinje), Dragica Šibenik (Škurinjska draga), Dražen Kalanj (Zamet)

Ravnateljica Direkcije za odnose s medijima online komuniciranje
Lea Stoiljković Medved
T +385 51 209 229
T +385 98 459 284
E-mail: lea@rijeka.hr