Internet stranicu www.rijeka.hr izrađuje i publicira Grad Rijeka.
O sadržaju i izgledu web stranice brine Služba za odnose s medijima i online komuniciranje.
Sadržaj se svakodnevno osvježuje novostima iz djelatnosti gradske uprave, ustanova i komunalnih društava u vlasništvu grada.

Izdavač: Grad Rijeka
Adresa: Korzo 16, 51000 Rijeka
ISSN 1333-9613

Glavni urednik
Ivica Nikolac
T +385 51 209 551
T +385 98 328 463
ivica.nikolac@rijeka.hr

Novinarka:
Smiljana Radović Lagator
T +385 51 209 563
u zamjeni: Andrea Vukelić
andrea.vukelic@rijeka.hr

Viši stručni suradnik za tehničku podršku
Goran Grudić
T +385 51 209 599
T +385 99 2197 973
goran.grudic@rijeka.hr

Koordinator E-usluga
Dejan Podobnik
T +385 51 209 505
dejan.podobnik@rijeka.hr

Prevoditeljica za engleski i talijanski
Zrinka Sabalić
T +385 51 209 207
zrinka.sabalic@rijeka.hr

Suradnici (web koordinatori) u Odjelima gradske uprave zaduženi za ažuriranje sadržaja iz nadležnosti pojedinih odjela:
Dobrilović Dario i Kordić Maja (Poduzetništvo), Fadljević Dragica, Pedić Divna i Rogić-Mandić Alenka (Samouprava), Bauer Andrej i Mladenović Mladen (Urbanizam), Šustić Igor i Jukić Neznanović Tajana (Gospodarenje imovinom), Golob Lana i Sandra Nuždić (Školstvo), Juričić Helena, Muzica Ksenija i Homolka Maja (Ured Grada), Igor Linardić i Gnjato Valentina (Komunalni sustav), Martina Vičević (Prostorno uređenje), Kristina Dankić (Zdravstvo), Lores Agotić i Perić Eugenija (Sport i tehnička kultura), Knežević Srđan (Financije), Mandekić Ivan (Zavod za informatičku djelatnost)

Suradnici u mjesnim odborima (tajnici) zaduženi za ažuriranje sadržaja u rubrikama mjesnih odbora:
Đulijana Desanti (Banderovo; Podmurvice), Dolores Linić (Drenova), Robert Baus (Gornji Zamet i Školjić), Vesna Širola (Grbci i Orehovica), Davorka Milanović (Luka i Centar-Sušak), Jasna Rendulić (Draga i Sveti Kuzam), Kristina Dumić Červar (Svilno i Pašac), Marijan Matković (Vojak i Grad Trsat), Ivana Prpić (Brašćine-Pulac i Belveder), Snježana Seršić (Mlaka i Potok), Jelena Orban Ramić (Sveti Nikola i Turnić), Marina Stamenković (Brajda-Dolac), Marjan Srdoč (Bulevard), Sonja Ban Oklobdžija (Gornja Vežica), Branka Komadina (Kantrida), Dragica Šibenik (Kozala), Zoran Miličević (Krimeja), Sonja Čuić Pavlinić (Pećine), Lorena Pribanić (Pehlin), Giudita Pilaš (Podvežica), Martina Bogdanić (Srdoči), Dragana Jurčić (Škurinje), Dragana Ivošević (Škurinjska draga), Marija Cuculić (Zamet)

Voditeljica Službe za odnose s medijima
i online komuniciranje
Lea Stoiljković Medved
T +385 51 209 229
T +385 98 459 284
lea@rijeka.hr