Subpages list

Dječji vrtići

Grad Rijeka osnivač je i vlasnik ustanova Dječji vrtić "Rijeka", Dječji vrtić "More" te Dječji vrtić "Sušak", ali sufinancira rad i ostalih vrtića i predškolskih odgojno obrazovnih programa na području Rijeke.

Više informacija

Obrazovanje odraslih

Prilagodbe tržištu rada putem dokvalifikacija i prekvalifikacija povećavaju zapošljivost građana i imaju potencijal smanjivanja nezaposlenosti.

Više informacija

Stipendije

Srednjoškolce i studente Grad Rijeka stipendira prema više kriterija: darovitost, socijalni status, deficitarnost zanimanja. A Grad Rijeka i Sveučilište u suradnji omogućavaju studentima povoljnije kamate na kredite.

Više informacija

Dom mladih

Dom mladih Rijeka gradska je ustanova čija je osnovna djelatnost organizacija slobodnog vremena učenika osnovnih i srednjih škola.

Više informacija

Poticanje darovitosti

Grad Rijeka raznim programima već niz godina prati i potiče napredovanje darovitih učenika i mladeži koji su kreativni potencijal Grada Rijeke.

Više informacija