Grad Rijeka raznim programima već niz godina prati i potiče napredovanje darovitih učenika i mladeži koji su kreativni potencijal Grada Rijeke.

Grad stipendira darovite učenike i studente, te sufinancira razne programe i projekte u kojima sudjeluju uspješni učenici i mladež, a čiji je osnovni cilj poticanje darovitosti. Nastoji se postupno stvoriti pozitivna, povoljna klima za podržavanje i razvijanje interesa darovite djece, koja pod optimalnim uvjetima mogu razviti vrhunske sposobnosti. Također, osnovne škole Grada Rijeke svake godine dokazuju visoku kvalitetu rada s učenicima koji u velikom broju sudjeluju na državnim i međudržavnim natjecanjima, smotrama i susretima i postižu izvrsne rezultate.

Predškolski odgoj    

Dio odgajatelja Dječjeg vrtića Rijeka  je educiran i senzibiliziran za otkrivanje i rad s potencijalno darovitom djecom te se uz pomoć roditelja i stručnih suradnika svakodnevno trudi zadovoljiti njihove specifične odgojno-obrazovne potrebe. Programi se provode na dvije razine. Prvi je uključivanje djece u prošireni, obogaćeni redovni programi ili program rada u manjim skupinama djece istih ili sličnih sposobnosti, sklonosti i interesa organiziranjem posebnih aktivnosti (projekti, zahtjevnije logičko-didaktičke igre, rad na multimedijskom računalu i slično). Drugi je oblik kraći, specijalizirani program za poticanje spoznajnog razvoja darovite djece predškolske dobi  u Igraonici BistRIći.

Učenici osnovnih škola

Grad Rijeka kroz program tzv. širih potreba u školstvu sufinancira programe i projekte u kojima sudjeluju uspješni učenici i mladež, a čiji je osnovni cilj poticanje darovitosti.

U suradnji s Centrom za poticanje darovitosti i Društvom roditelja darovite djece “Lodur” Odjel za odgoj i školstvo brojnim aktivnostima obilježava Dan darovitih učenika, čime se želi senzibilizirati javnost o potrebi uvođenja sustavne brige o darovitim pojedincima, prije svega u obrazovnom sustavu.

Kroz program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grad Rijeka podupire osposobljavanje darovite djece i mladeži kroz tehničko stvaralaštvo:

Učenici srednjih škola i studenti

Od svog osnutka 1993. godine Grad Rijeka dodjeljuje stipendije darovitim učenicima 3. i 4. razreda srednjih škola i studentima s ciljem poticanja njihovih sposobnosti. Temeljni kriterij za odabir ovih stipendista je darovitost – sklop osobina i ponašanja darovitog pojedinca koje mu omogućavaju postignuće natprosječnih rezultata u jednom ili više područja ljudske djelatnosti.

Prepoznavanje postignuća

Grad Rijeka veliku pažnju pridaje raznim programima namijenjenima upravo djeci i mladima, a posebice prati i potiče napredovanje darovitih učenika i mladeži, kreativni potencijal Grada Rijeke. S ciljem podupiranja znanja i izvrsnosti te isticanja darovitih pojedinaca Grad Rijeka svake godine organizira prijeme za uspješne učenike i njihove mentore koji na državnim i međudržavnim natjecanjima, smotrama i susretima i postižu izvrsne rezultate, kao i za učenike generacije osnovnih škola.