Grad Rijeka će u školskoj 2017./2018. godini financirati/sufinancirati šire javne potrebe osnovnog školstva Grada Rijeke s ukupnim iznosom od 950.903,00 kn.

Sredstva su osigurana za:

  • program Moja Rijeka
  • projekt informatika od 1. do 4. razreda
  • programe za darovite učenike
  • školsku prehranu učenika Centra za odgoj i obrazovanje
  • nastavu euritmije i obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi

Pored zavičajne nastave, uz podršku Grada Rijeke u riječkim osnovnim školama provodi se izvanastavna aktivnost građanskog odgoja i obrazovanja.

Također, u školskoj 2017./2018. godini iz gradskog proračuna sufinancirat će se program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda u osnovnim školama u gradu Rijeci.

Nadalje, u školskoj 2017./2018. godini u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ-a provodit će se projekt “Školica zdrave prehrane” s ciljem unapređenja prehrane u gradskim osnovnim školama uvođenjem zdravih obroka kroz organiziranu školsku prehranu.

U riječkim osnovnim školama provode se i drugi projekti sufinancirani iz gradskog proračuna, poput projekta „Rijeka pliva“, koji se podupire putem Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu.