Grad Rijeka će u školskoj 2015./2016. godini financirati/sufinancirati šire javne potrebe osnovnog školstva Grada Rijeke s ukupnim iznosom od 481.959,00 kn.

Sredstva su osigurana za:

  • projekt informatika od 1. do 4. razreda
  • programe za darovite učenike
  • školsku prehranu učenika Centra za odgoj i obrazovanje
  • nastavu euritmije i obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi

Također, u školskoj 2015./2016. godini iz gradskog proračuna sufinancirat će se program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda u osnovnim školama u gradu Rijeci.

U školskoj 2015./2016. godini nastavlja se provedba programa zavičajne nastave “Moja Rijeka”.

U drugom polugodištu školske 2015./2016. godine u osnovne škole Grada Rijeke kroz projekt “Školica zdrave prehrane” uvedena je pravilna prehrana.