Grad Rijeka će u školskoj 2013./2014 godini financirati/sufinancirati šire javne potrebe osnovnog školstva Grada Rijeke s ukupnim iznosom od 338.975,00 kn.

Sredstva su osigurana za:

  • projekt informatika od 1. do 4. razreda
  • nastavu euritmije i obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi

Grad Rijeka podupirat će i programe za darovite učenike – LIADO i E-matematičku učionicu.

I u školskoj 2013./2014. godini Grad Rijeka će sufinancirati školsku prehranu učenika Centra za odgoj i obrazovanje.

Također, u školskoj 2013./2014. godini iz gradskog proračuna sufinancirat će se program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda u osnovnim školama u gradu Rijeci.

Nadalje, u školskoj 2013./2014.  godini iz gradskog proračuna sufinancirat će se projekt „Rijeka pliva“, u sklopu kojeg se u školu plivanja besplatno uključuju učenici drugih razreda riječkih osnovnih škola.

U školskoj 2013./2014. godini nastavlja se provedba programa zavičajne nastave “Moja Rijeka”.