Grad Rijeka će u školskoj 2016./2017. godini financirati/sufinancirati šire javne potrebe osnovnog školstva Grada Rijeke s ukupnim iznosom od 921.503,00 kn.

Sredstva su osigurana za:

  • program Moja Rijeka
  • projekt informatika od 1. do 4. razreda
  • programe za darovite učenike
  • školsku prehranu učenika Centra za odgoj i obrazovanje
  • nastavu euritmije i obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi

Pored zavičajne nastave, u školskoj godini 2016./2017. uz podršku Grada Rijeke u riječkim osnovnim eksperimentalno je uvedena izvanastavna aktivnost građanskog odgoja i obrazovanja.

Također, u školskoj 2016./2017. godini iz gradskog proračuna sufinancirat će se program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda u osnovnim školama u gradu Rijeci.

U svibnju 2017. godine na sve osnovne škole Grada Rijeke proširen je projekt pravilne prehrane “Školica zdrave prehrane”.