Grad Rijeka će u školskoj 2012./2013. godini financirati/sufinancirati šire javne potrebe osnovnog školstva Grada Rijeke s ukupnim iznosom od 350.280,00 kn.

Sredstva su osigurana za:

  • projekt informatika od 1. do 4. razreda
  • školsku prehranu učenika Centra za odgoj i obrazovanje
  • nastavu euritmije i obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi

Grad Rijeka podupirat će i programe za darovite učenike – LIADO i E-matematičku učionicu.

Također, u školskoj 2012./2013. godini iz gradskog proračuna sufinancirat će se program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda u osnovnim školama u gradu Rijeci.

U školskoj 2012./2013. godini započela je eksperimentalna provedba programa zavičajne nastave “Moja Rijeka” u pet riječkih osnovnih škola.

I u školskoj 2012./2013. godini nastavlja se provedbe projekta “Rijeka pliva”, u sklopu kojeg se u školu plivanja besplatno uključuju učenici drugih razreda riječkih osnovnih škola.