Grad Rijeka će u školskoj godini 2019./2020. financirati/sufinancirati šire javne potrebe osnovnog školstva Grada Rijeke s više od 10 milijuna kuna.

U školskoj godini 2019./2020. provodit će se sljedeći programi:

 • program Moja Rijeka
 • program Rano učenje informatike od 1. do 4. razreda
 • programi za darovite učenike
 • školska prehrana učenika Centra za odgoj i obrazovanje
 • nastava euritmije i obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi
 • Program Građanskog odgoja i obrazovanja
 • Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada
 • Pomoćnici u nastavi
 • Školica zdrave prehrane
 • Rijeka pliva
 • programi podrške učenicima romske nacionalne manjine
 • Školsko poslijepodne samo za mene
 • Ri Move