Grad Rijeka, u nastojanju da u ovoj vrlo nepredvidivoj epidemiološkoj situaciji maksimalno zaštiti zdravlje učenika i zaposlenika škola, u školama se privremeno neće organizirati projekti i programi koji podrazumijevaju, između ostaloga, terensku nastavu, heterogene skupine i bliske socijalne kontakte, a koje (su)financira Grad Rijeka.

No, uvažavajući specifičnost, lokaciju i potrebe svake pojedine škole i učenika, kao i činjenicu da je uslijed teške ekonomske situacije u kojoj su se našle brojne obitelji važnije no ikad osiguravati adekvatnu podršku našim najmlađim sugrađanima, i dalje će se provoditi programi koji su organizirani s ciljem podrške ranjivim skupinama učenika, odnosno programi koji podrazumijevaju homogene učeničke skupine i predstavljaju fundamentalnu potrebu djece i roditelja, uz poštivanje aktualnih mjera i preporuka HZJZ-a i MZO-a:

  • Pomoćnici u nastavi u svim školama, prema utvrđenoj potrebi
  • Produženi boravak i cjelodnevna nastava u svim školama, prema utvrđenoj potrebi
  • Romski pomagač u OŠ Škurinje Rijeka
  • Pomoćnik za učenike pripadnike romske nacionalne manjine u OŠ Škurinje Rijeka
  • Školsko poslijepodne samo za mene u OŠ Nikola Tesla
  • Nastave euritmije i obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi

Naime, u ovakvoj je situaciji nužno ostvariti ravnotežu između zdravstvene sigurnosti učenika i kvalitete odgojno-obrazovnog rada te pozitivnih pedagoških praksi.

Grad Rijeka nastavit će sa (su)financiranjem svih programa i projekata nakon poboljšanja epidemiološke situacije, imajući na umu dobrobit djece i njihov optimalni razvoj.