Ponedjeljak, 25. rujan 2023.

Nova članica Vijeća MO Pećine

Nakon što je gosp. Veljko Karabaić – član SDP-a stavio svoj mandat u mirovanje, SDP je predložio slijedeću kandidatkinju sa svoje kandidacijske liste, a to je gđa Vlasta Pesaresi-Grabovac, čije je članstvo potvrđeno  na 5. sjednici Vijeća MO Pećine, održanoj 13. rujna 2023.

Više informacija

Petak, 22. rujan 2023.

Danas izvanredna Skupština KD Čistoća te potom sastanak s predstavnicima radnika i sindikata

S obzirom na aktualno stanje u KD Čistoća i obustavu rada radnika, danas će se u 13.30 sati, u Upravi društva, Dolac 14, održati izvanredna sjednica Skupštine društva na kojoj će sudjelovati predstavnici svih suvlasnika. Potom je na istom mjestu, u 14.30 sati, planiran sastanak s predstavnicima sindikata i radnika u cilju nastavka pregovora o uvećanju materijalnih prava radnika.

Više informacija