Ponedjeljak, 16. lipanj 2014.

Nastavak sufinanciranja programa produženog boravka

Grad Rijeka će i u narednoj školskoj godini sufinancirati program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u riječkim osnovnim školama u 77 skupina, zaključeno je na gradonačelnikovom kolegiju, na kojem je također prihvaćena dodjela “poklon bona” za nabavu školskih knjiga u školskoj 2014./15. godini te umanjenje ugovorenih zakupnina za poslovne prostore za zakupce koji nisu u sustavu PDV-a kao privremena mjera u 2014.g.

Više informacija

Četvrtak, 12. lipanj 2014.

Aktualni sat 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke

Bojan Kurelić (AM) – koji je na sjednicu došao obučen u dres NK Orijent pitao je koliko će još mladih imati priliku obući dres to Kluba koji se našao u stečaju. Pitao je što je Grad poduzeo da se to ne dogodi i da se ne izgubi povijesna sportska institucija koja djeluje 95 godina te…

Više informacija

Četvrtak, 12. lipanj 2014.

Suglasnost Gradskog vijeća za refinanciranje obveznica Rijeka prometa

Gradsko vijeće dalo je suglasnost Rijeka prometu za zaduženje do iznosa od 140 milijuna kuna kod poslovnih banaka sa svrhom refinanciranja korporativnih obveznica izdanih 2008. godine za financiranje izgradnje infrastrukture, prvenstveno prometnica i tunela. Također, usvojena i Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima.

Više informacija