Četvrtak, 14. srpanj 2011.

Aktualni sat 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke

Aktualni sat počeo je pitanjem vijećnika Danka Švorinića (Lista za Rijeku) zbog čega nije pokrenut disciplinski postupak protiv Željke Marković. Švorinić je ustvrdio da se prema zakonu o lokalnoj samoupravi postupak može pokrenuti, ali gradonačelnik to ne želi te pitao gradonačelnika je li mu se Željka markovićse javila razglednicom s godišnjeg na koji ju je…

Više informacija

Četvrtak, 14. srpanj 2011.

Prihvaćen prvi rebalans proračuna Grada Rijeke

Prvim rebalansom proračun za 2011. smanjen je za 4,5% odnosno 44,1 milijun kuna te sada iznosi 935,4 milijuna kuna. Na smanjenje su najviše utjecali nepovoljna gospodarska kretanja u 2011. godini te pogrešna Vladina porezna politika.

Više informacija

Utorak, 5. srpanj 2011.

Rebalansom predloženo smanjenje proračuna za 44,1 milijun kuna

Zbog nastavka nepovoljnih gospodarskih kretanja i u 2011. godini, prijedlogom prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu, koje su s Gradonačelnikovog kolegija upućene Gradskom vijeću, predlaže se smanjenje visine proračuna za 44,1 milijuna kuna ili za 4,5%, što znači da bi proračun iznosio 935,4 milijuna kuna.

Više informacija