Ponedjeljak, 12. studeni 2001.

Projekt E-MuniS

Projekt kojemu je cilj je pružiti mogućnost uvođenja informatičkih dostignuća u radne procese gradske administracije i usluge građanima. Želi se postići transfer najboljih iskustava iz gradova Evropske Unije (EU) u zemlje Jugoistočne Evrope (SEE), omogućujući im time integraciju u gradsku mrežu EU. Projekt je u skladu sa prethodnim projektima iz IST programa kao što je…

Više informacija