Mjesni odbor Sveti Nikola površine je 98,79 ha i ima 7.502 stanovnika.

Povezane novosti

Srijeda, 20. rujan 2023.

U četvrtak 21. rujna započinju radovi na optimizaciji i izgradnji vodno-komunalne infrastrukture na spoju Liburnijske ulice i Ulice Jože Vlahovića kod k. br. 16.

Radovi se izvode u sklopu EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, započinju radovi na optimizaciji i izgradnji vodno-komunalne infrastrukture na spoju Liburnijske ulice i Ulice Jože Vlahovića kod k. br. 16. U sklopu radova bit će zamijenjen dotrajali cjevovod koji je zahtijevao učestale sanacije. Radi same širine rova i nedostatnog profila kolnih površina…

Više informacija

Srijeda, 23. kolovoz 2023.

Nastavak radova na spoju toplana Zamet i Krnjevo

Nastavljaju se radovi na izgradnji spojnog toplovoda toplana Zamet i Krnjevo. Od četvrtka, 24. kolovoza 2023. godine, do kraja rujna, zahvati će se izvoditi u Ulici Petra Jurčića, od skretanja za Lidl do raskrižja s Ulicom Marijana Stepčića. Dio Ulice Petra Jurčića bit će zatvoren za sav promet.

Više informacija

Petak, 7. srpanj 2023.

Idući tjedan mogući kraći prekid u isporuci električne energije na području mjesnih odbora: Škurinje, Škurinjska Draga, Sveti Nikola, Mlaka, Potok, Banderovo, Podmurivce, Brajda-Dolac i Belveder

HEP Elektroprimorje Rijeka izvodit će u periodu od 10. do 19. srpnja radove na prebacivanju elektroenergetskog sustava na 20 kV napon na području mjesnih odbora Škurinje, Škurinjska Draga, Sveti Nikola, Mlaka, Potok, Banderovo, Podmurivce, Brajda-Dolac i Belveder.

Više informacija