Izbori za Vijeće Mjesnog odbora “Sveti Nikola” održani su 9. lipnja 2002. godine, a konstituirajuća sjednica Vijeća 27. lipnja 2002. Vijeće ima predsjednika i šest članova izabranih na razdoblje od 4 godine.

Mjesni odbor “Sveti Nikola” osnovan je za gradsko naselje Krnjevo i zauzima površinu od 987.934 m2 na kojoj živi 9.249 stanovnika.

Obuhvaća slijedeće ulice i dijelove ulica:

ANTUNA KOSIĆA RIKA od br.11 do 17, BECIĆEVA, CRNČIĆEVA, FRANJE ČANDEKA 39, 44, 46 i 48, GIUSEPPEA CARABINA 7, 11 i 12, Giordana SMOLIKARA, HEGEDUŠIĆEVA, IVANA LUPPISA, IVANA MATETIĆA RONJGOVA, IVEKOVIĆEVA, JOŽE VLAHOVIĆA, KARASOVA, KRNJEVO, KRŠINIĆEVA, LIBURNIJSKA 1 do 8, MARIA GENNARIA 19 do 23B, MEDOVIĆEVA, MEŠTROVIĆEVA, MILUTINA BARAČA 15, 15/1, 15/2, 19, 48 do 66a, MIRKA ČURBEGA, NOVA CESTA, POD JELŠUN, SIMONETTIEVA, UDATNOGA, VENUCCIEVE STUBE, VIDOVIĆEVA CESTA, ZAMETSKA 1 do 53 i 2 do 74 i ZVONIMIROVA 3 do 21 neparni i 60 do 72 parni brojevi.