Mjesni odbor Pećine površine je 48,59 ha i ima 2.545 stanovnika.

Povezane novosti

Petak, 21. rujan 2018.

U OŠ Pećine otvorena senzorna soba za djecu oštećena vida

U Osnovnoj školi Pećine u četvrtak, 20. rujna 2018. otvoren je Odjel za djecu oštećena vida koja dolaze jednom do dva puta tjedno. Ovdje imaju priliku dodatno uvježbavati vještinu čitanja i pisanja na Brailleovom pismu, razvijati neoštećena osjetila, njegovati i koristiti preostali korisni vid, ukoliko se radi o slabovidnoj djeci.

Više informacija