Postavljanjem galerije fotografija na stranicu Mjesnog odbora Pećine želi se prikazati zanimljive slike koje nisu svakodnevne.

Naravno, bilo bi poželjno prikazati i stare fotografije kako bi se na taj način očuvao dio prošlosti. Prilikom slanja starih i novih fotografija potrebno je navesti ime vlasnika / autora, datum / godina i lokaciju.