Od 2005. godine provodi se ovaj program koji omogućava da se neposrednim sudjelovanjem građana, udruga i mjesnih odbora u suradnji s Gradom Rijekom brže i ekonomičnije riješi dio potreba stanovnika uređenjem manjih javnih površina (dječja igrališta, drvoredi, neuređene zelene površine, manji divlji deponiji…)

Natječaj za slanje prijedloga Riječkom programu lokalnog partnerstva objavljuje se svake godine u listopadu / studenom za projekte koji će se realizirati naredne godine, u skladu sa planiranim programima i financijskim sredstvima Proračuna. Natječaj se objavljuje u Novom listu, te na web stranicama Grada Rijeke. Obrasci za pisanje prijave prijedloga projekata kao i izvještaja o realiziranim projektima dostupni su u Wordu i dostavljaju se Direkciji za mjesnu samoupravu.

Riječki program lokalnog partnerstva bio je dio EU projekta COGOV, kroz koji je  Grad Rijeka istražio nove načine uključivanja građana u osmišljavanje i provedbu Riječkog programa lokalnog partnerstva.

Izvješća o realizaciji Riječkog programa lokalnog partnerstva