O svim prikupljenim prijedlozima građana i ostalih na svojim sjednicama raspravljaju vijeća mjesnih odbora te dostavljaju prijedloge na obradu sukladno uputama Odjela gradske uprave za komunalni sustav:

  • dopis vijeća mjesnog odbora s excel tablicom (popis svih prijedloga)
  • urisi prijedloga sa označenom zonom zahvata (dodatni podaci: ulica, kućni brojevi, točnija oznaka lokacije, katastarska oznaka čestice ili sl.)
  • prilozi zahtjeva građana
  • fotografije lokacije

Objedinjeni prijedlozi komunalnih prioriteta za sva 34 vijeća mjesnih odbora dostavljaju se putem Direkcije za mjesnu samoupravu, Odjelu gradske uprave za komunalni sustav na obradu najkasnije krajem svibnja odnosno početkom lipnja tekuće godine. Odjel gradske uprave za komunalni sustav prosljeđuje prijedloge sukladno nadležnosti na obradu TD Rijeka promet d.d. i Energu d.o.o.