Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu objavljuje javni poziv (najčešće u mjesecu travnju) za predlaganje komunalnih prioriteta koji će se realizirati u idućoj godini.

Poziv se objavljuje:

  • u Novom listu
  • na portalu Grada Rijeke www.rijeka.hr
  • na web stranicama sva 34 mjesna odbora www.rijeka.hr/mo
  • na oglasnim pločama mjesnih odbora