Nakon obrade svih prijedloga, za svaki zahvat koji je uvršten u Plan, potrebno je:

 • izraditi troškovnik radova
 • odabrati dobavljača i izvođača (provođenje natječaja javne nabave)
 • pravovremeno obavijestiti tajnika i VMO o početku radova sa svim potrebnim informacijama (izvođač, predviđeni rok trajanja, zatvaranje prometnice…)
 • utvrditi dinamiku radova
 • pratiti izvođenje radova
 • pratiti utrošak sredstava
 • koordinirati radove sa drugim sudionicima i zahvatima
 • tražiti rješenja za slučaj pojavljivanja “viška” ili “manjka” sredstava
 • ukoliko se jedan ili više zahvata realizira uz manje sredstava od planirano procijenjenih, utvrđuju se dodatni prioriteti
 • dodatni prioriteti određuju se prema nadležnosti subjekta kod kojeg se pojavila razlika (RP, EN, ZKD)
 • dodatni prijedlog mogu predložiti sami subjekti ili vijeće mjesnog odbora može dostaviti svoj prijedlog

Izvješća o realiziranim komunalnim prioritetima

 • vijeća mjesnih odbora imaju pravo uvida u troškovnik pojedinih zahvata u prostorijama subjekata koji su nadležni za pojedini zahvat
 • Odjel gradske uprave za komunalni sustav izrađuje polugodišnje i godišnje Izvješće o realiziranim zahvatima koje usvaja Gradsko vijeće
 • dio radova naziva se prelazni radovi, radovi koji će se realizirati u narednoj godini, radovi čija se dinamika nije odvijala po planu zbog određenih okolnosti (loše vremenske neprilike, neuspjeli natječaj javne nabave i sl.)

Građani mogu pratiti predlaganje, realizaciju i izvješća o realiziranim komunalnim prioritetima na stranicama pojedinih mjesnih odbora na naslovnici, odnosno u rubrikama Akti Vijeća i Obavijesti i prijave.