Male komunalne akcije (komunalne prioritete) mogu predlagati:

  • vijeća mjesnih odbora
  • građani
  • ovlašteni predstavnici suvlasnika stambeno-poslovnih objekata
  • udruge građana

Prijedloge u pisanom obliku građani i ostali zainteresirani dostavljaju pripadajućem mjesnom odboru ili Odjelu za gradsku samoupravu i upravu, Direkciji za mjesnu samoupravu (Trpimirova 2) i to:

  • osobno
  • poštom
  • e-mailom
  • putem online obrasca dostupnog tijekom trajanja poziva