Gradonačelnik Grada Rijeke kao izvršno tijelo, na prijedlog Odjela za gradsku samoupravu i upravu utvrđuje Standard opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture u mjesnim odborima na području Grada. Te Standarde opremljenosti izrađuje Odjel za gradsku samoupravu i upravu temeljem podataka dobivenih od:

 • Odjela gradske uprave za komunalni sustav
 • TD Rijeka promet d.d.
 • Energa d.o.o.

Dostavljaju se podaci o:

 • ostvarenoj komunalnoj naknadi (80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području toga mjesnog odbora u prethodnoj godini)
 • neasfaltiranim cestama (prosječne širine 4 metra)
 • lošim kolnicima (prosječne širine 4 metra)
 • nedostatnim nogostupima (prosječne širine 1 metar)
 • neriješenoj odvodnji oborinskih voda
 • nedostatnom broju autobusnih čekaonica
 • nedostatnim površinama dječjih igrališta za djecu 1-6 godina
 • nedostatnim površinama dječjih igrališta za djecu 7-15 godina
 • nedostatnim zelenim površinama
 • nedostatnim rasvjetnim tijelima

Ovi podaci predstavljaju kriterije kojima se ukupne potrebe za svaki mjesni odbor iskazuju kroz cijene u kunama. Odjel za gradsku samoupravu i upravu u suradnji s Odborom za mjesnu samoupravu i vijećima mjesnih odbora na području grada Rijeke vrši analizu važećih kriterija za ocjenu stanja opremljenosti te eventualno gradonačelniku predlaže nove kriterije i standarde koji bi omogućili ravnomjerniju raspodjelu sredstava komunalne naknade po mjesnim odborima. Odjel za gradsku samoupravu i upravu je utvrdio granicu iza koje se nalaze mjesni odbori čije je stanje komunalne infrastrukture i komunalne opremljenosti ocijenjeno nedovoljnim (nedostatnim) tj. u negativnim bodovima iskazanim u kunama.