Male komunalne akcije uređenja objekta komunalne infrastrukture ili u žargonu zvani “komunalni prioriteti mjesnih odbora“ su aktivnosti koje se provode s ciljem podizanja kvalitete življenja građana odnosno poboljšanja komunalnog standarda i ujednačavanja standarda opremljenosti mjesnih odbora.

Komunalne prioritete predlažu građani i vijeća mjesnih odbora, a realiziraju Grad Rijeka i komunalna društva i to prema važećim kriterijima koji su propisani 2004. godine. U periodu od osnivanja mjesnih odbora, od 1993. godine do 2004. godine, također su se provodile aktivnosti uređenja i opremanja objekata komunalne infrastrukture, i to sukladno tadašnjim kriterijima koji su tijekom vremena mijenjani.

Male komunalne akcije (komunalni prioriteti) obuhvaćaju radove vezane za uređenje:

 • javnih zelenih površina
 • pješačkih staza, pješačkih zona (nogostupa, stepeništa, prolaza)
 • postavljanje zaštitnih ograda i branika
 • sanaciju stijenskih pokosa
 • izgradnju zidića
 • parkova
 • dječjih igrališta za djecu 1 do 6 godina i 7 do 15 godina
 • sprava za rekreaciju odraslih
 • komunalne opreme (klupe, garniture za sjedenje)
 • autobusnih čekaonica
 • sanaciju divljih deponija
 • javno prometnih površina (uređenje kolnika, parkirališta)
 • dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu
 • nerazvrstanih cesta
 • otvorenih odvodnih kanala,
 • vertikalne signalizacije (postava prometnih znakova, putokaznih ploča, naziva ulica)
 • horizontalne signalizacije (iscrtavanje oznaka na kolniku (cesti, voznoj površini) kao što su pješački prijelazi, parkirna mjesta, zaustavne crte, razdjelne linije, strelice, “STOP” natpisi i sl.)
 • svjetlosne signalizacije – postavljanje semafora, treptača i pripadajuće opreme
 • trgova
 • objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina

Gradsko vijeće Grada Rijeke svake godine donosi Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora.