Mjesni odbor Gornji Zamet površine je 131,44 ha i ima  4.762 stanovnika.

Povezane novosti

Utorak, 25. srpanj 2023.

Utvrđene prihvatljive lokacije zajedničkih spremnika za sakupljanje komunalnog otpada na površini javne namjene na području MO Grbci, MO Gornji Zamet i MO Pehlin

Nakon provedene analize 23 lokacija na području MO Grbci, MO Gornji Zamet i MO Pehlin, nadležni upravni odjeli pristupit će ishođenju odgovarajućih suglasnosti, a KD Čistoća poduzeti aktivnosti na izradi odgovarajuće dokumentacije i ugradnji zajedničkih spremnika na lokacijama za koje su izdane suglasnosti.

Više informacija

Utorak, 18. srpanj 2023.

Zaprašivanje komaraca u četvrtak 20. srpnja

U četvrtak, 20. srpnja tijekom kasnih večernjih sati (iza 22 sata) djelatnici Dezinsekcije provodit će tretman suzbijanja komaraca metodom hladnog zamagljivanja na području grada Rijeke na gradskom groblju Trsat te ulicama Cambierieva, Nikole Tesle, Trg Kralja Tomislava, Milana Butkovića, Josipa Završnika, Potok, Nikole Cara, Zdenka Petranovića, Rikarda Katalinića Jeretova, Mihanovićeva, Vidikovac, Šetalište Joakima Rakovca, Prijelaz Franje Paravića, Bošket, Drage Šćitara, Marohnićeva, Slavka Krautzeka, Milice Jadranić, Trampov breg, Trampi, Josipa Lenca Spodolčeva, Josipa Mohorića, Franje Pilepića Pavina, Soldanac, Plješevička, Milutina Barača.

Više informacija

Ponedjeljak, 22. svibanj 2023.

Početak radova u ulicama Obitelji Sušanj i Minakov put

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. obavještava javnost da u srijedu 24. i četvrtak 25. svibnja 2023. započinju radova u ulicama Obitelji Sušanj i Minakov put, u sklopu EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, grupe radova C „ Izgradnja sustava odvodnje – Proširenje Rijeka“.

Više informacija