MARIJAN PERICA, predsjednik (HDZ-HSS-HSP AS-BUZ-HRAST)
ALMIR ŽIŽAK, zamjenik predsjednika (Kandidacijska lista grupe birača)
KRUNOSLAV KOVAČEVIĆ, član (PGS-RI-AM-HL)
TOMO LUKENDA, član (HDZ-HSS-HSP AS-BUZ-HRAST)
ROBERT MATIĆ, član (SDP-HSU-SDSS)

Napomena: u zagradama navedena pripadnost kandidacijskim listama na dan održavanja izbora, 19.listopada 2014.