Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 1. travnja 2010. godine, donijelo je
Statutarnu odluku o izdvajanju dijela područja Mjesnog odbora Zamet i
osnivanju Mjesnog odbora Gornji Zamet.

Statutarna odluka o osnutku Mjesnog odbora Gornji Zamet objavljena je u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije” br. 11/10  od 2. travnja 2010.g.
Sjedište, odnosno adresa Mjesnog odbora Gornji Zamet je u Ulici Dražička 4., prema Odluci o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Rijeke,”Službene novine Primorsko-goranske županije” br. 11/10.