Mjesni odbor Turnić površine je 37,31 ha i ima 3.705 stanovnika.

Povezane novosti

Petak, 14. travanj 2023.

Konstituirano Vijeće Mjesnog odbora Turnić

Izborom Nikole Jurića s kandidacijske liste Hrvatska demokratska zajednica-HDZ za predsjednika Vijeća, dana 6. travnja 2023. godine konstituirano je novo Vijeće Mjesnog odbora Turnić u narednom četverogodišnjem mandatu.

Više informacija