Mjesni odbor “Turnić” osnovan je na zborovima građana održanim od 12. do 25. svibnja 1995. godine u granicama bivše mjesne zajednice. Organ Mjesnog odbora je Vijeće koje ima predsjednika i 4 člana.

Površina Mjesnog odbora iznosi 373.051m2 , na kojoj živi 4.539 stanovnika. Mjesni odbor graniči s MO Mlaka, Podmurvice, Pehlin i Sveti Nikola.

Obuhvaća slijedeće ulice i dijelove ulica:
Antuna Barca, Antuna Kosića Rika br. 2 do 10 b, Antuna Raspora Španca, Bračka, Franje Čandeka 12 do 24 parni i od 25 do 40 svi brojevi, Giuseppea Carabina 1 do 10 ( osim br. 7) , Krčka, Rapska, Šibenska, Trogirska, Turnić, Vinka Benca, Zvonimirova 1 do 3a neparni i 24 do 58 parni i Vukovarska 78.