Javna nabava velike i male vrijednosti, nabava roba radova i usluga ispod zakonskog praga, zakup i prodaja zemljišta, ostali natječaji te natječaji za zapošljavanja i stručna osposobljavanja