Novi dječji vrtić Krnjevo pozicioniran u zoni starog naselja Zamet-Baredice i novog naselja Krnjevo imat će pet odgojnih skupina za ukupno 90 djece i to dvije jasličke i tri vrtićke jedinice.

Vrsta projekta: Idejni, glavni i izvedbeni projekt

djecji-vrtic-krnjevo2

Dječji vrtić Krnjevo

Talijanska unija, Zajednica talijana Rijeka i Grad Rijeka postigli su partnerski dogovor o gradnji novog vrtića za odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi na talijanskom jeziku.

Svrha:
Uvažavajući potrebu za postojanjem posebne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi na talijanskom jeziku, odnosno djece pripadnika talijanske manjine na području grada Rijeke, Talijanska unija, Zajednica talijana Rijeka i Grad Rijeka postigli su partnerski dogovor o gradnji novog vrtića. Za lokaciju je odabrana površina na Krnjevu koja je Generalnim urbanističkim planom grada Rijeke namijenjena gradnji građevine predškolske namjene i nosi oznaku D4-17.

Kratki opis:
Novi dječji vrtić Krnjevo pozicioniran je u mirnoj stambenoj oazi, u kontaktnoj zoni starog naselja Zamet-Baredice i novog naselja Krnjevo. Planiran je na zaštićenom i osunčanom zemljištu površine neznatno veće od 3500 m². Imat će pet odgojnih skupina za ukupno 90 djece i to dvije jasličke i tri vrtićke jedinice organizirane s pratećim sadržajima na ukupno 1450 m2 korisne površine. Na vanjskom terenu uredit će se i opremiti dječja igrališta zaklonjena zelenilom, zatim pristupni put, ulazni trg, gospodarsko dvorište i parkiralište s ukupno 24 parkirališna mjesta. Krov će biti ozelenjen, a na jednoj njegovoj plohi predviđena je gradnja solarne elektrane kapaciteta 10 kW.

Izrada projektne dokumentacije povjerena je arhitektonskom uredu ADE STUDIO d.o.o. iz Zagreba pod vodstvom Sanje Borisavljević dipl.ing.arh. Projektantice su budući vrtić koncipirale kao katnu građevinu. U prizemlju su, duž južnog pročelja, smještene dvije jasličke i mlađa vrtićka jedinica, a duž sjevernog višenamjenska dvorana, povezana s komunikacijskom površinom u jedinstvenu cjelinu, te gospodarske i servisne prostorije. Kat je namijenjen dvjema vrtićkim jedinicama za striji uzrast te stručnom osoblju. Pristupi građevini i unutarnje komunikacije projektirani su bez arhitektonskih barijera, tako da će vrtić moći koristiti i osobe s invaliditetom, odnosno smanjene pokretljivosti.

Vrsta projekta: Idejni, glavni i izvedbeni projekt

Početak projekta: 2014. godina

Investitori:
Grad Rijeka u segmentu imovinske pripreme zemljišta i opremanja, održavanja te upravljanja dječjim vrtićem i Talijanska unija u segmentu izrade projektne dokumentacije, ishođenja potrebnih dozvola za gradnju te gradnje dječjeg vrtića.

Status projekta:
Izrađen je idejni projekt te je u svibnju 2015. godine izdana lokacijska dozvola. Krajem 2016. godine dovršena je i imovinsko-pravna priprema pa je zemljište u potpunosti u vlasništvu Grada Rijeke. Međutim, s obzirom na poteškoće u financiranju, Talijanska unija obustavila je svako daljnje ulaganje, uključujući i dovršetak projektne dokumentacije te je projekt stavljen u stanje mirovanja. Ukoliko u optimalnom vremenu Talijanska unija ne dovrši projektnu dokumentaciju te ne pokrene izgradnju vrtića, projekt će preuzeti Grad Rijeka i realizirati ga za svu djecu bez obzira na nacionalnu pripadnost.