Novi Vrtić na drugoj lokaciji zamijenit će postojeći, prema standardima građevina predškolskog odgoja, neadekvatan vrtić Rastočine. Dječji vrtić Rastočine primit će ukupno 168 djece u devet odgojnih skupina: tri jasličke i šest vrtićkih.

CILJ
Dječji vrtić koji danas djeluje na području gradskog naselja Rastočine neadekvatan je i prema standardima građevina predškolskog odgoja i prema potrebama naselja i njemu gravitirajućeg područja. Stoga je pokrenuta izrada projektne dokumentacije za gradnju novog dječjeg vrtića na slobodnoj površini od 4 356 m² koja se prostire krajnje istočno i s južne strane Ulice Petra Kobeka.

VRSTA PROJEKTA: Idejno rješenje i glavni projekt

Dječji vrtić Rastočine – Idejno rješenje – Tlocrt: prizemlje/kat

 

Projektnu dokumentaciju za vrtić Rastočine izrađuje tvrtka DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. iz Nijemaca, a koordinira Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Vrtić će imati devet odgojnih skupina: tri jasličke i šest vrtićkih, ukupnog kapaciteta 168 djece. Organiziran je na dvije etaže: podrum/prizemlje i prizemlje/kat, na ukupno 2 866 m² građevinske bruto površine. Od pratećih prostorija projektirani su uredski prostori za voditelja ustanove, za članove stručnog tima i za odgajatelje te prostorije tehničkog dijela vrtića s priručnom kuhinjom i pomoćnim sadržajima. Vrtić će imati i višenamjensku dvoranu od 180 m² površine, garažu s 27 parkirnih mjesta te vanjska igrališta i terase, odvojeno za jasličku i vrtićku djecu.

Dječji vrtić Rastočine – Idejno rješenje – Tlocrt: suteren/prizemlje

 

POČETAK PROJEKTA: svibanj 2018. godine

STATUS PROJEKTA:  Ishođena građevinska dozvola u rujnu 2019.

Ugovor između Grada Rijeke i Ministarstva demografije, obitelji, socijalne politike i mladih o dodjeli 119.000,00 kuna Gradu Rijeci za projektiranje novog vrtića na Rastočinama, za uređenje dijela okoliša vrtića Galeb i uređenje dječjeg igrališta za djecu jasličke dobi vrtića Gardelin potpisan je 17. srpnja 2018.

Grad Rijeka sredstva za projektiranje novog vrtića dobio je temeljem provedenog natječaja u segmentu Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića koji je navedeno ministarstvo raspisalo, a na koji se Grad Rijeka prijavio. Natječaj je bio otvoren do 30. ožujka 2018.